La Paz - Charazani - Radio La voz Chajaya/Kallawaya 99.9FM
Tarija - Radio Pachamama 97.0FM
Beni - Rurrenabaque - Radio Rurrenabaque 99.9FM
Beni - Rurrenabaque - Radio Rurrenabaque 99.9FM
Santa Cruz - Radio Igualitaria 94.6FM
Oruro - Orinoca - Orinoca 1030AM