TARIJA - BERMEJO - RADIO SOBERANIA LUIS ESPINAL 99.9 FM
Cochabamba - Pongo Q´asa - Radio Andina 99.9FM
Santa Cruz - Radio Igualitaria 94.6FM
La Paz - Charazani - Radio La voz Chajaya/Kallawaya 99.9FM
Tarija - Radio Pachamama 97.0FM
La Paz - Caquiaviri - Waywasi 99.9FM