Cochabamba - Tropico - Radio Kawsachun Coca 99.9FM
La Paz - Caquiaviri - Waywasi 99.9FM
Santa Cruz - Radio Igualitaria 94.6FM
Tarija - Radio Pachamama 97.0FM
Santa Cruz - Yotau de Guarayos - Radio Yotau de Guarayos 99.7FM